søndag 26. august 2018

Den som gløymer
5 Mos 8, 12-14: Når du et og blir mett, når du byggjer deg fine hus og får bu i dei, når storfeet og småfeet ditt aukar, når du får mengder av gull og sølv og eigedomane dine veks, ta deg då i vare så du ikkje blir hovmodig og gløymer Herren din Gud som førte deg ut frå Egypt, ut frå slavehuset.