søndag 9. desember 2018

Eit lys bak horisonten




det som ventar
som ein skinande skatt
der framme

det me lengtar etter
i søvnlause netter;
i dagar under åket

det du kviskrar til hjarta våre
når verda rasar saman
og ordet er alt me har att –

det – berre det – kan vere
eit ankerfeste
for gleda i djupet av hjartet




Joh 16,22b: No er de fylte av sorg, men eg skal sjå dykk att, og hjartet dykkar skal gleda seg, og den gleda skal ingen ta ifrå dykk. 

torsdag 6. desember 2018

Ildefonso Falcones: Jordens arvinger

På mange måtar tek Ildefonso Falcones opp tråden der han slapp etter "Havets katedral" for vel ti år sidan i denne nye romanen. Me møter att Arnau Estanyol, hovudpersonen, og også Roger Puig - sonen i familien som Arnau leia ut i ruin. Roger Puig er ute etter hemn.

Hovudpersonen i "Jordens Arvinger" heiter Hugo Llor, og er ein fattig gut som Arnau Estanyol tek under sine vengjer. Gjennom gleder og sorger, motgang, medgang og kjærleik fyljer me Hugo sin kamp for tilværet i eit Barcelona der du ikkje får noko gratis. Vald og maktkamp er ein naturleg del av tilværet, og Hugo Llor kjem raskt ut i hardt vêr.

Andre personar me vert kjent med er slavane Barcha og Caterina, som begge vert viktige personar i Hugo sitt liv. Me møter også søstera Arsenda, som veks opp som tenestejente i eit kloster. Ho vert trekt stadig meir inn i klosterlivet, der ikkje alt er berre fryd og gaman. Også den vesle, foreldrelause babyen Mercé, som Hugo etter kvart får ansvaret for, set sitt sterke preg på historia.

To andre viktige personar er Dolca og Regina, to jødiske jenter som på kvart sitt vis fyljer Hugo gjennom både oppveksten og det vaksne livet. I tillegg til desse innehar boka eit svært rikt persongalleri.

Medan lukka svingar for Hugo, og det stadig dukkar opp nye utfordringar, vert me også vitne til storpolitikken i regionen. Catalonia er eit av mange småriker på nordvestkysten av Middelhavet, og det er stadig både krigar, intriger og utskifting av maktpersonar. Mykje av det som skjer i dei store linjene, er historisk korrekte hendingar. Falcones syr sine oppdikta personar inn i dei historiske hendingane, og dermed vert det ikkje berre underhaldning, men også god lærdom om politiske, rettslege og kvardagslege tilhøve i Barcelona på tidleg 1400-tal.

Viss du likte "Havets katedral", er dette garantert boka for deg. Den er like spennande, og like uforutsigbar i alle sine overraskande vendingar! "Jordens arvinger" er ein koloss av ei bok, med nesten tusen sider, og inneheld mykje godt stoff for lange lesestunder!


søndag 2. desember 2018

Du møter meg i stilla








Matt 21, 10-11: Då han drog inn i Jerusalem, vart det uro i heile byen, og dei spurde: «Kven er dette?» Og folkehopen svara: «Det er profeten Jesus frå Nasaret i Galilea.»


 

Du møtte meg i stilla




eg er der        ser du meg?
til høgre for det kvite huset
midt i folkemengda
eit par centimeter frå sentrum av bildet
der står eg
ropar og peikar
du ser vel at eg veiftar med hendene
og er heilt med
for eg er i folkemengda
og veit kva som skal skje –
forventningane har bygd seg opp
gjennom årevis med prat og store auge

ja, eg er der, auga mine er store
du ser vel kor ivrige dei er? kor eg gaular
som alle dei andre?
no, når eg ser på bildet, undrar eg –
- om eg visste framhaldet
            kor vegen skulle gå        og ende
ville eg då ropa så høgt
eller ville eg glidd stille vekk i frykt?

ville du då likevel møtt meg
i stilla        etterpå
og vaska vekk skamma
slik du gjorde
og tørka tårene mine
slik du gjorde
og halde meg inntil deg
og kviskra slik du gjorde; det er fullbrakt
du er fri
då óg?




søndag 25. november 2018

Vak i denne natta




det kjem ei natt
då auga vil gli att
og søvnen kjem listande
som ein fiende, ei tåke, ein hypnotisør
utan eigen vilje

og eg vil prøve å kjempe imot
men bukke under for presset

då, Herre, då
meir enn nokon gong før
treng eg di kraft til å kjempe        ein kamp
mot tida, mot verda, mot     
            meg sjølv        først og fremst

for du kjenner meg
du har sett inn i mine inste lengslar
og veit at eg        trur
og lengtar etter å møte morgongryet
vaken, ståande        på kne        framfor deg

og du kjenner den sviktande meg
å, kor eg fryktar        det svikande hjartet
at eg ikkje skal halde mål –

Herre, vekk meg, støtt meg, hjelp meg
i møte med denne natta
for eg er redd



 


Matt 25,13: Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.