lørdag 22. september 2018

I striden

Rom 15,30: Eg legg dykk på hjartet, sysken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Andens kjærleik: Strid saman med meg ved å be til Gud for meg.

søndag 16. september 2018

Ikkje gråt
Luk 7, 12-13: Då han nærma seg byporten, vart ein død boren til grava. Han var einaste sonen til mor si, og ho var enkje. Mykje folk frå byen var med henne. Då Herren såg enkja, fekk han inderleg medkjensle med henne og sa: «Gråt ikkje!»


søndag 9. september 2018

Merkelappen1. Pet 4, 15-16: Sjå berre til at ingen av dykk må lida straff som mordar, tjuv eller ugjerningsmann, eller for å ha blanda seg opp i sakene til andre. Men lid nokon fordi han er ein kristen, skal han ikkje skjemmast, men prisa Gud for dette namnet. 


lørdag 1. september 2018

Ut av ørkenen
å høyre stemma di
var å finne oasen
etter lange månadar
i minimumsmodus

ei kjølande, rennande lukke
eg kunne svale beina i
og drikke meg utørst
og vaske av støv og skit og størkna blod
etter tapte kampar

legge bak meg det tynnslitte hjartet
som var fylt til randa
av tunge tankar om fortid og framtid –

lei meg vidare, du, Gud – i Ditt landskap
der blomane spirar
graset er mjukt
og fuglane syng glade songar
om det som skal kome

Luk 10, 41-42: Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne.»

søndag 26. august 2018

Den som gløymer
5 Mos 8, 12-14: Når du et og blir mett, når du byggjer deg fine hus og får bu i dei, når storfeet og småfeet ditt aukar, når du får mengder av gull og sølv og eigedomane dine veks, ta deg då i vare så du ikkje blir hovmodig og gløymer Herren din Gud som førte deg ut frå Egypt, ut frå slavehuset.


søndag 8. juli 2018

Så nær mitt gråe hjarte
det er ikkje alle som ser
at innsida av hjartet er ei borg
barrikadert og bolta fast
av knuste draumar, håp – og sorg

auga stoppar ved fernissen
min askegrå fasade
strukturen min er prega
av merker etter hån
og endå tyngre kanonade

alt det synlege hos meg
er byggverk heilt på skakke,
og alle veit
eg har meg sjølv å takke –

berre Ein vågar seg nærme
nok – til å sjå
bønene frå eit vrak
der alt har gått i stå

alle mine rop om hjelp
dei skriblar eg med kritt;
tårene, som ingen ser
renn til alt vert kvitt

berre den
            som vågar seg heilt nær
som Du
kan sjå – og så forstå
og finne koden inn til hjartet
etterpå


Luk 19,5-7: Då Jesus kom dit, såg han opp og sa til han: «Sakkeus, skund deg og kom ned! For i dag må eg ta inn i ditt hus.» Då skunda han seg ned og tok imot Jesus med glede. Men alle som såg det, murra og sa: «Han har teke inn hos ein syndig mann.»
 

lørdag 23. juni 2018

Forhold #3

Matt 11,12-14: Frå Johannes døyparens dagar og til no trengjer himmelriket seg fram, og dei som trengjer på, riv det til seg. For heilt til Johannes kom, har alle profetane og lova tala om det som skulle henda. Og om de vil ta imot det: Han er den Elia som skulle koma.