lørdag 12. august 2017

Ein av dei sjuke


dag inn
dag ut
 

bedøvd
apatisk 
 

følg meg
kom
 

søndag 6. august 2017

Kom


midt i mitt strev
mitt arbeid,
i mine puslete forsøk
på å bygge, reparere
lage meg ein veg
gjennom livet

midt i mine planar
mine håplause prosjekt,
overdimensjonerte
draumar om lukke
og noko – noko
eg ikkje klarar å definere

noko som er større enn meg –
kanskje

midt i min redsel
for å ikkje strekke til,
i mine netter fylt med gråt
og tvers over alle mine kart,
dei eg har teikna og endra
gjennom dagar og år
på denne jorda

midt i livet mitt
som ei monstrøs steinblokk
deisande i bakken like ved,
kviskrar du dette eine ordet
eg har lengta etter
utan å vite:
Kom!Matt 11, 28: Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!
 

søndag 30. juli 2017

Ein tredje tilstandMatt 6, 24: Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud og Mammon.

fredag 28. juli 2017

Der du erJoh 12, 26: Den som vil tena meg, må følgja meg, og der eg er, der skal tenaren min òg vera. Den som tener meg, skal Far min æra. 

søndag 23. juli 2017

Ein i vrimmelen


så vanskeleg det er å sjå
enkeltmennesket
i den store folkemengda

så vanskeleg å få auge på
den eine
med det knuste hjartet

midt i folkehopen
av menneske
med knuste hjarte
og lengtande sjeler

så er det som du zoomar inn
og fokuserer
retter blikket mot
akkurat denne eine

vinkar mennesket til deg
pustar liv i skulpturen av mold
og jublar
når du ser livsgnisten verte tent
i auga
(Luk 15, 10)
 

søndag 16. juli 2017

På ditt ord


framfor auga mine
står eit blindvegskilt;
hit går vegen, ikkje lenger

du ser det som er bakanfor –
ber meg fortsetje
tru, våge
ikkje stoppe
ikkje snu
… gå
berre gå

og eg går
eg går
på ditt ord
Herre
vil eg prøve
å gå
(Luk 5, 4-5)