søndag 22. februar 2015

I vegen

Frå den tid tok Jesus Kristus til å gjera det klårt for læresveinane at han laut fara til Jerusalem, og at dei eldste, overprestane og dei skriftlærde skulle la han lida mykje. Han skulle bli slegen i hel, og tredje dagen skulle han reisast opp. Då tok Peter han til sides og gav seg til å tala han til rette og sa: «Gud hjelpe deg, Herre! Dette må aldri henda deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føra meg til fall. Du har ikkje tanke for det som Gud vil, berre for det som menneska vil.»

Matt 16, 21-23


I vegen

at vi kan stå i vegen
til dei grader
at det er skuggane som tronar
og lyset vert sett
gjennom svarte filter

og stå i vegen
som rullesteinar
ras på ras,
sjå skuffa ryggar
på veg bort;

at vi kan stå i vegen
fordi vi ikkje ser
- fordi vi ikkje vil sjå -
og komfortsonelivet
er som ein flaum

vi kan flyte med
og ikkje skjøne, gripe
aspekta i eit anna liv,
før vi vert sett saman
med det verste vi veit -

at vi kan stå i vegen
og så:
falle på kne, innsjå
at våre langsyns stoppar
ved yttergrensa av forstanden

tirsdag 17. februar 2015

Grace - Tenth Avenue North

Oh, can you hear, hear mercy sing
She cries to bitter hearts, end your suffering
Oh, please let go, give up your fight
Holding back your love, it never made things right
It’s gonna be ok, ok tonight, yeah

Grace, only grace
Can roll your dead heart’s stone away
Grace, only grace
Can move us to a rhythm that will change our ways

Oh, listen to love and let pride hit the ground
If joy is the armor, it can’t be broken down
But if hate is the fuel, no one will win
But when we love ‘til we’re empty
That’s when life begins

Grace, only grace
Can roll your dead heart’s stone away
Grace, only grace
Can move us to a rhythm that will change our ways

Grace, grace, come and move me
Oh, come and move me now
Grace, grace, only you can
Lift up what holds me down, yeah

Grace, only grace
Can roll your dead heart’s stone away
Grace, only grace
Can move us to a rhythm that will change our ways
Can move me to the rhythm that could change my name


søndag 15. februar 2015

Opne auge

Jesus svara: «Timen er komen då Guds herlegdom skal lysa om Menneskesonen. Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Fell ikkje kveitekornet i jorda og døyr, blir det verande berre eitt korn. Men døyr det, gjev det stor grøde. Den som elskar livet sitt, mistar det. Men den som hatar livet sitt i denne verda, skal berga det og få evig liv. Den som vil tena meg, må følgja meg, og der eg er, der skal tenaren min òg vera. Den som tener meg, skal Far min æra. 

Joh 12, 23-26
Opne auge

ryggen mot veggen
møte det som kjem
med opne auge 

vite kva -
frykte det
krympe i angst
gråte i redsel
kjenne hjartet knuse
under tonn på tonn -

likevel
snu ryggen
mot veggen
møte det

leve i redsla
leve i håpet
dø i vissa -

onsdag 11. februar 2015

Grace like a river - Delirious?

Mystery of mysteries
That you could love
Someone like me
In your hands eternity
And yet you have the time for me

A love so undeserved
You held nothing in reserve
Heaven played its symphony
I took your hand and you rescued me

Grace like a river
Is flowing down
Is flowing down
Grace like a river
It's flowing down to me

Staring at my history
Was all alone but never free
The sands of time have let me see
Your faithful shadow next to me

A love so unreserved
I did nothing to deserve
Love so free but what's the cost
To carry this old rugged cross

I love you, I thank you
I'm nothing without your
Grace like a river
søndag 8. februar 2015

Aleine

Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dei opp på eit høgt fjell, der dei var åleine. Då vart han forvandla for auga deira, og kleda hans vart så skinande kvite at ingen som bleikjer klede her på jorda, kan få dei så kvite. Elia synte seg for dei saman med Moses, og dei snakka med Jesus. Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.» Han visste ikkje kva han skulle seia, for dei vart så redde. Då kom det ei sky og la skugge over dei, og frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar. Høyr han!» Men best dei såg seg omkring, såg dei ingen annan enn Jesus; berre han var hos dei.

Mark 9, 2-8

Aleine

det er berre éi røyst
eitt mål
éin veg å gå
ned frå dette fjellet

for stemmene er mange
og blinkande neonskilt
lovar gull
og grønkalka skogar

for måla kan variere
alt etter vegen ein går
og folk vil riste på hovudet
når du seier

det er berre éi røyst
aleine, eitt mål
aleine, éin veg
aleine, ned frå dette fjellet -
 

onsdag 4. februar 2015

Saving grace - The Afters

Like a man on a wire
I balance between
A heart filled with desire
A head that knows everything
Somewhere out in the middle
You found me

I've got one foot in the clouds
One foot on the ground
You keep me steady somehow
Keep me from looking down
Somewhere out in the middle
You found me

Falling into you
Is safe and sound
You open up my eyes
I see it now

You're my saving grace
You're my saving grace
I run to my hiding place
My saving grace

My life hangs on a string
But I'm not afraid
I feel your love down below me
If it starts to break
Somewhere out in the open
You found me

Falling into you
Is safe and sound
You open up my eyes
I see it now


You're my saving grace
You're my saving grace
I run to my hiding place
My saving grace
My saving grace

Carry me now
On your shoulder
I won't look down
Pull me closer

Carry me now
On your shoulder
I won't look down
Pull me closer
Pull me closer

You're my saving grace
You're my saving grace
I run to my hiding place
My saving grace
My saving grace


Hands of grace - HB

Songen "Hands of grace" er kanskje litt utypisk for det finske metallbandet HB. Ikkje tekstmessig, der er den på linje med det meste dei har gitt ut, men songen er ein veldig rolig ballade. Bodskapen er om Guds nåde: Vi menneske riv kvarandre ofte ned, og strevar etter å vere gode nok. Men alt Gud har skapt er vakkert, og i Hans nåde kan vi bli gjort heile igjen!

Hands of grace

Hands of grace
If you think being someone different
Could make you feel somehow more complete
Be more loved, you're so wrong
Keep walking on hand in his hand

Hand in hand, hand in hand
Keep walking on hand in his hand

If you see all being taken from you
There's no treasure greater than which
You receive hand in his hand
He's holding all things in his hand

In his hand, in his hand
Keep walking on hand in his hand

Beauty light up by grace
I see in your face
I see in your face, you who are
So broken by all those people who define
What of God's creation has been made well
All of God's creation is made well
All that our God created he made well

People have trampled down as worthless
All that God once created perfectly
People are so evil
But we can be restored in his grace

In his grace, in his grace
You can be graceful in his grace
 søndag 1. februar 2015

Under ordet

Og han sa: «Kva skal vi samanlikna Guds rike med? Kva likning skal vi bruka? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd, er det mindre enn noko anna frø på jorda. Men når det er sådd, skyt det opp og blir større enn alle hagevokstrar og får så store greiner at fuglane under himmelen kan byggja reir i skuggen av det.»

Mark 4, 30-32 Under ordet 

der ligg eit ord, 
eit lite, nesten usynleg
ord ved sidan av vegen

ingen kan finne det
sjølv, men det lokkar
og den som snur seg, ser

og den som stoppar opp
går nærare, heilt inntil,
ser at ordet er ei dør

slepp ut lys nok for vegen vidare
og er mat på reisa
og ly for det ausande regnet

og den som bøyer seg ned
kryp fram, heilt innunder
ser at endå er det plass til mange -