onsdag 19. november 2014

Broken Hallelujah - The Afters

The Afters spelte to konsertar under KRIK cup & konsert, i tillegg til å leie lovsangen på kveldsmøtet laurdag. Denne kvelden var det nærare 600 publikumarar i salen, og desse bileta er frå den siste konserten.


I can barely stand right now.
Everything is crashing down,
And I wonder where You are.

I try to find the words to pray.
I don't always know what to say,
But You're the one that can hear my heart.

Even though I don't know what your plan is,
I know You're making beauty from these ashes.I've seen joy and I've seen pain.
On my knees, I call Your name.
Here's my broken hallelujah.

With nothing left to hold onto,
I raise these empty hands to You.
Here's my broken hallelujah.
You know the things that have brought me here.
You know the story of every tear.
‘Cause You've been here from the very start.

Even though I don't know what your plan is,
I know You're making beauty from these ashes.I've seen joy and I've seen pain.
On my knees, I call Your name.
Here's my broken hallelujah.

With nothing left to hold onto,
I raise these empty hands to You.
Here's my broken hallelujah.When all is taken away, don't let my heart be changed.
Let me always sing Hallelujah
When I feel afraid, don't let my hope be erased
Let me always sing Hallelujah.
Let me always sing Hallelujah.

I will always sing
I will always sing
Here's my broken hallelujah. tirsdag 18. november 2014

Tears of the saints - Leeland

Det store trekkplasteret til KRIK cup & konsert i år, var Leeland. Dei spelte laurdagskvelden, og nærare 600 oppmøtte fekk høyre det kjente bandet frå Texas. Eg skulle gjerne høyrt endå fleire av dei mest kjente songane deira, særleg sakna eg songen "New creation". Men eg var likevel vel fornøgd med songar som "Opposite way", "The door", "The great awakening" og ikkje minst "Tears of the saints"! Her er mine bilete frå konserten, saman med teksten til sistnemnte song:


There are many prodigal sons
On our city streets they run
Searching for shelter
There are homes broken down
People's hopes have fallen to the ground
From failures This is an emergency! 


There are tears from the saints
For the lost and unsaved
We're crying for them come back home
We're crying for them come back home
And all your children will stretch out their hands
And pick up the crippled man
Father, we will lead them home
Father, we will lead them homeThere are schools full of hatred
Even churches have forsaken
Love and mercy
May we see this generation
In it's state of desperation
For Your glory This is an emergency! 


Sinner, reach out your hands!
Children in Christ you stand!
Sinner, reach out your hands!
Children in Christ you stand!
And all Your children will stretch out their hands
And pick up the crippled man
Father, we will lead them home
Father, we will lead them home Never going back to OK - The Afters

Endå fleire bilder frå KRIK cup & konsert! Desse tok eg fredagskvelden, under den første konserten til The Afters. Songbar og dansbar musikk, med tekstar som betyr noko!


It's not the end
But it feels like it is
I'm waking up
Like I'm back from the dead
I'm stepping out
And I feel so afraid
But as long as I'm moving it's all rightI feel alive
And it hurts for a change
And looking back and it's hard to believe
That I was cool
With the days that I wasted complacent and tasteless and bored but
That was yesterdayWe're never going back to OK
We're never going back to easy
We're never going back to the way it was
We're never going back to OKThis discontent
Like a slap in the face
Of mediocre
I've had enough of this place
This party's over
And I'm moving away from the frills of you Beverly Hills but that was yesterdayWe're never going back to OK
We're never going back to easy
We're never going back to the way it was
We're never going back to OKWe're here to stay
This is our time
Our only life
Our chance to liveWe're never going back to OK
We're never going back to easy
We're never going back to the way it was
We're never going back to OK Det var ein flott konsert, og det var nok dette bandet som traff våre ungdomar best!


mandag 17. november 2014

Throne - Remedy Drive

Bilder frå konsert med Remedy Drive på KRIK cup & konsert på Vikeså fredag. Og teksten til songen "Throne", som, for min del, var høgdepunktet under konserten!


come back to the safety where you belong
you prisoners of hope - return to your strongholds
the king is still - the king is still on the thronecome captives and exiles- overwhelmed
attracted by the beauty of a distant realm
where the king is still - the king is still on the throne

and we'll make our way back home
for the king is still on the throneby these rivers in our imprisonments
we won't hang up our stringed instruments
for the king is still - the king is still on the throneoh hasten the day - awaken the dawn
strengthened by the phrases of redemption's song
the king is still - the king is still on the throne

and we'll make our way back home
for the king is still on the thronethough we're captives here today
daughter wipe those tears away
we are prisoners of hope
we are prisoners of hope

and we'll make our way back home
for the king is still on the throneand we'll make our way back home
for the king is still on the throne(David Zach)

søndag 9. november 2014

Kunnskap og slikt

For oss som har kunnskapsformidling som profesjon, kan det av og til vere nyttig å stikke fingeren i jorda og spørje: Kva er eigentleg kunnskap?

Ei sak har ofte fleire sider. Dette gjeld i særleg stor grad alt som har med historie å gjere. Den som vinn krigen, vinn også retten til å fortelje om den. Eg las ei spennande bok tidlegare i haust, "Flukten",ein fantasy-roman for ungdom. Der er handlinga lagt til eit framtidig Noreg, og styresmaktene har etablert eit samfunn der ideologien til nazistane under 2. verdskrigen skin tydeleg gjennom. Så vert det også lært på skulane at D-dagen var ein katastrofedag, der "terroristane" gjekk til angrep og dreiv tilbake "dei gode".

Vi veit også, frå den verkelege verda, at historiebøkene i Sovjetunionen ikkje fortalte om 2. verdskrigen på heilt same måten som historiebøkene i Noreg.

Det er også interessant å sjå i naturfagbøker frå 50 - 60 år tilbake. Verda blei ikkje framstilt heilt på same måten som i dag. Kunnskap er nemleg i endring. Vi lærer stadig nye ting. Nokre oppdagingar er store, som då Copernicus oppdaga at det er sola som står i sentrum, og ikkje jorda. Andre oppdagingar kan vere av mindre storleik, men er likevel med på å endre vår oppfatning av verda.

Og så finst det falsk kunnskap. Som for eksempel det "faktum" at menneske nokon gong har trudd at jorda var flat. Eller legevitskapen som lenge trudde at årelating var løysinga på mange problem.

Det er ikkje lett å seie kva kunnskap er. For kunnskap kan vere så mangt, og den er stadig i endring.

Så kjem eg over eit interessant vers i Bibelen:


Frå Herrens munn kjem visdom, kunnskap og forstand. Vi som har frekventert bedehus og kyrkjer frå før vi kunne gå sjølv, har høyrt mykje ulik forkynning ut frå Bibelen. Og ikkje all forkynning har vore prega av visdom eller forstand.

Og ein treng ikkje leite så lenge gjennom mangfaldet av kristne trussamfunn og kyrkjer før ein støter på lære og forkynning som er på kollisjonskurs med det som vert forkynt i nabokyrkja.

Det er ikkje så lett å vite kven ein skal lytte til. Eg har funne ut at det beste og klokaste ein kan gjere, er å lese tekstane sjølv. Dess meir ein les og veit om det som står i Bibelen, dess lettare er då å avsløre dei som seier ting som er på kollisjonskurs.

Og så må ein be om at ein ikkje vert lurt. For eg er overbevist om at dette verset i ordtøka seier sanninga. Frå Guds munn kjem kunnskap og forstand. Då gjeld det å lære å lytte til Guds stemme.

Ein god plass å starte, er å stille seg ved Jesu kors og lese om hans død og oppstode. Kunnskapen om nåde for syndarar og tilgjeving for all synd, er ein kunnskap som aldri i æva vil endre seg!