Ei utfordring til meg sjølv

Utfordring for 2015: Lese minst 10 oppbyggelege bøker. Her vil komme ei liste over bøkene etter kvart som dei er lest:

I min fars hus - Corrie ten Boom
Ein stad mellom tru og tvil - R.S. Thomas
Skjulestedet - Corrie ten Boom
Gjenglederen Nicky Cruz - Nicky Cruz/Jamie Buckingham
Men størst er kjærligheten - Corrie ten Boom
Jesus Freaks 1 - DC Talk og Martyrenes Røst
Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? - Espen Ottosen


Utfordringane for 2012 og 2013, som gjekk etter planen, og for 2014, som var eit godt stykke unna å lukkast...:

Fyrste Mosebok  (22.04.12(11.05.13)  (03.04.14)
Andre Mosebok  (14.05.12(01.07.13)  (26.06.14)
Tredje Mosebok  (28.05.12)  (29.07.13)
Fjerde Mosebok  (12.06.12)  (24.08.13)
Femte Mosebok  (30.06.12)  (12.09.13)
Josva  (10.07.12)  (30.09.13)   (04.02.14)
Domarane  (22.07.12(06.10.13)  (04.03.14)
Rut  (25.07.12(06.10.13)  (11.03.14)
Fyrste Samuelsbok  (01.09.12(12.10.13)  (22.04.14)
Andre Samuelsbok  (11.09.12(19.10.13)  (06.06.14)
Fyrste Kongebok  (22.09.12(28.10.13)
Andre Kongebok  (25.09.12(02.11.13)
Fyrste Krønikebok  (14.11.12)  (23.11.13)
Andre Krønikebok  (30.11.12) (02.12.13)
Esra (26.01.12) (03.12.13)
Nehemja  (06.12.12) (04.12.13)
Ester (07.12.12) (05.12.13)
Job (06.10.12) (08.12.13)  (02.06.14)
Salmane  (27.11.12)  (05.12.13)
Salomos ordtøke  (12.12.12) (20.12.13)
Forkynnaren  (30.07.12(23.12.13)
Høgsongen  (31.07.12(26.12.13)
Jesaja  (29.01.12)     (12.01.13)   (23.03.14)
Jeremia (29.08.12)    (03.02.13)  (08.06.14)
Klagesongane  (08.12.12)    (07.02.13)  (15.06.14)
Esekiel  (21.10.12)  (15.03.13)
Daniel (26.10.12)  (20.03.13)
Hosea  (29.10.12 (23.03.13)
Joel (02.02.12(25.03.13)
Amos  (31.10.12) (29.03.13)
Obadja  (29.01.12) (30.03.13)
Jona (29.01.12(30.03.13)
Mika  (02.11.12(01.04.13)
Nahum (06.02.12(06.04.13)
Habakkuk (01.02.12(07.04.13)
Sefanja (28.12.11(08.04.13)
Haggai  (01.02.12(09.04.13)
Sakarja  (03.11.12(12.04.13)
Malaki (29.01.12(13.04.13)

Evangeliet etter Matteus  (04.02.12)   (01.01.13)   (08.03.14)
Evangeliet etter Markus (08.02.12)    (15.01.13)  (05.05.14)
Evangeliet etter Lukas (19.02.12(12.02.13)
Evangeliet etter Johannes  (24.02.12(02.03.13)
Apostelgjerningane  (09.03.12(21.03.13)
Paulus' brev til romarane  (12.03.12)   (06.01.13)   (24.02.14)
Paulus' fyrste brev til korintarane  (15.03.12)   (23.01.13) (22.04.14)
Paulus' andre brev til korintarane  (17.03.12)   (16.02.13)  (05.06.14)
Paulus' brev til galatarane (18.03.12(27.03.13)   (13.06.14)
Paulus' brev til efesarane  (19.03.12(29.03.13)
Paulus' brev til filipparane  (19.03.12(01.04.13)
Paulus' brev til kolossarane  (20.03.12(07.04.13)
Paulus' fyrste brev til tessalonikarane (21.03.12)   (09.04.13)
Paulus' andre brev til tessalonikarane (22.03.12)   (09.04.13)
Paulus' fyrste brev til Timoteus  (24.03.12)   (11.04.13)
Paulus' andre brev til Timoteus (27.12.11(14.04.13)
Paulus' brev til Titus  (22.03.12)   (17.04.13)
Paulus' brev til Filemon  (23.03.12)   (18.04.13)
Brevet til hebrearane (25.03.12(01.05.13)
Jakobs brev (26.03.12(04.05.13)
Peters fyrste brev  (26.03.12(04.05.13)
Peters andre brev  (26.03.12(15.05.13)
Johannes' fyrste brev  (26.03.12(19.05.13)
Johannes' andre brev  (27.03.12(20.05.13)
Johannes' tredje brev  (27.03.12) (22.05.13)
Judas' brev  (06.02.12)   (23.05.13)
Johannes' openberring  (30.03.12(09.06.13)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar