onsdag 27. juli 2016

Bøker lest: Juni og juli 2016

Det er særleg ungdomsbøkene som har sett sitt preg på lesinga mi i sommar, i tillegg til ein koloss av ei debutbok som eg brukte nesten heile juli på å lese... Her er leselista mi for juni og juli:

 1) Levi Henriksen: Så lenge himmelen er over jorda

Hovudpersonen Ruben skal snart dø, og har berre eitt stort mål: Å bli saman med Alona og reise til Danmark saman med henne. Boka er ei rørande og fin forteljing om det å våge å setje draumar ut i livet medan ein kan. Med på reisa får vi ein god del refleksjon og filosofi om det å leve, å våge å vise kjærleik, ærlegdom og mot.

Ei fin historie!
2) James Frey/Nils Johnson-Shelton: Kallet (Endgame bok 1)

Dette er ein actionfylt dystopi (a la Hunger Games) iblanda ein god dose magi (a la Strandberg og Elfgren sin 'Sirkelen'-trilogi).

All den tida menneska har levd på jorda, har ein del utvalgt slekter (sjølvsagt i løyndom) valt ut og trent 'spelarar'. Kvar av slektene har til ei kvar tid hatt ein 'spelar', som må vere mellom 13 og 19 år, tilgjengeleg. Når ein er blitt for gamal, kjem ein ny og tek over. Dette er ungdomar som lever doble liv: Eit vanleg, der dei møter vener på skulen, og eit skjult, der dei trenar og vert lært opp til omsynslause mordarar. Alle slektene held spelarar klare og ventar på det store spelet - Endgame.

I boka vert spelarane samla, og spelet som skal avgjere framtida til heile jordas befolkning vert sett i gong. Her er det kvar spelar for seg. Likevel vert det inngått alliansar, og etter kvart oppdagar dei at ikkje alt vert slik dei hadde trudd på førehand...

Boka blandar psykologi, teknologi og magi til ei svært spennande forteljing, og er starten på ein trilogi.

 3) Guro Hoftun Gjestad: Ord på S

'Ord på S' er ei alvorstung bok, og det gjennomgripande temaet er sorg. Mora til Sun flytta ut av landet alt då ho var lita, og saknet etter henne har alltid vore til stades. Etter dette har Sun og faren, samt bestemora i nabohuset, halde saman, .

Så ein dag dett faren ned frå den høge heisekranen han jobbar i, og Sun står på bar bakke. Sorga over faren, lengten etter mora og alle tankane som kjem og går i hovudet til ein tenåring fører forteljinga framover.

På toppen av det heile vert Sun forelska - midt i sorga.

Sjølv om tema i boka er sorg og sakn, gir forelskinga og Sun si naturlege ungdommmelege forvirring nok pusterom til at boka vert grei å lese!

 4) Jon Ewo: 1992

Tenk om... Sovjetunionen aldri trakk seg ut av Norge etter 2. verdskrigen, men i staden oppretta ein sosialistisk stat? Dette er bakteppet for boka 1992. Det er to år sidan Sovjetunionen gjekk i oppløysing, og det norske samfunnet er i ein post-kommunistisk tilstand. Overvakingspolitiet har fortsatt eit hardt grep om landet, og det foregår mykje som personar høgt oppe i systemet ynskjer å halde hemmeleg.

Hovudpersonane Irina og Karl må frakte eit hemmeleg dokument frå Narvik til hovudstaden, Stavanger. Etter seg har dei Anders Jedde, leiaren for det hemmelege politiet, som har alt å tape om dokumenta kjem fram. Det er ikkje godt å vite kven som er ven eller fiende, og kven ein verkeleg kan stole på langs vegen.

Dette er tredje boka i Norge-trilogien, og ei spennande forteljing!


5) Ingeborg Arvola: Ryktet

Skumring-serien inneheld lettleste ungdomsbøker med mykje handling. Slik er det også her. Her er mykje ytre spenning, men i denne boka skjer det også ein del på det indre planet.

Ryktet går om at Nika har stelt kjæresten til Anette K, og Anette K planlegg hemn. Kvardagen til Nika vert svært vanskeleg, der ho har mobbinga og truslane frå Anette K på den eine sida, og redsla for at storebroren skal få vite om kva som skjer på den andre. For storebroren kan vere valdeleg. Svært valdeleg. Kven veit kva som vil skje viss han får greie på at ho vert plaga?

Ei spennande og lettlest forteljing!
6) Sigbjørn Mostue: I morgen er alt mørkt - Brages historie + Marlens historie

Sigbjørn Mostue sin nye dystopi-serie har blitt svært populær blant unge lesarar, og det er lett å forstå kvifor. Dette er mørkt, spennande og uforutsigbart! Ingenting er gitt på førehand, og ingen av personane i bøkene er trygge.

Ein ny pandemisk sjukdom, med ukjent smittekjelde, forvandlar vanlege menneske til sinte og livsfarlege drapsmaskiner. Kven som helst kan bli smitta, kven som helst av dei du møter kan vere smitta. I tillegg finst det menneske som veit å utnytte seg av dei generelle kaostilstandane. Her er det berre ein ting å gjere: Komme seg unna! Men er det mogleg?

7) Anders Totland: Engel i snøen

Handlinga i boka foregår på kreftavdelinga på eit sjukehus. Hovudpersonen vert kjent med andre barn på avdelinga. Somme av dei får reise heim att, andre døyr. Sjølv vert han stadig svakare, men ynskjer å skjule det for faren.

Dette er rett og slett ei vakker bok om sjukdom og død. Språket er poetisk og lett, og mykje kan, og må, lesast mellom linjene.
7) Astrid Lindgren: Alle vi barna i bakkebygrenda

Dette har vore høgtlesingsbok for jentene nokre veker i sommar, og Lindgren sine forteljingar fenger! Alle påfunna til dei seks venene i Bakkebygrenda er god underhaldning.
8) Sverre Knudsen: Aaron hevn

Oppfølgjaren til 'Aaarons maskin' fortset med same intensitet og spenning, og universet Knudsen har skapt i bøkene er svært fascinerande!

I framtidssamfunnet, der den geniale oppfinnaren Julian Liberman sine maskiner vert misbrukt av styresmaktene, vert menneska heldt i eit jerngrep. Alt som tel for det store selskapet som styrer er å tene pengar, og dei går ikkje av vegen for verken terror, krig eller overvaking for å få viljen sin gjennom.

Aaron si mor ligg i koma, og Aaron held ein heller låg profil. Men når faren hans vert offer for selskapet sitt kyniske spel, legg han ut på ei reise for å stoppe leiarane, få mora tilbake og samtidig få sin rettferdige hevn.

Dette er ei godt komponert forteljinga, og bok nummer to i trilogien om Aaron.

9) Sally Gardner: Markspist måne

Dette er ei lettlest og lett tilgjengeleg forteljing, men det tek likevel lang tid før ein får oversikt over kva det eigentleg er som skjer. Hovudpersonen Standish bur i eit totalitært og utbomba samfunn, og styresmaktene undertrykker alle som ikkje innordnar seg.

Standish og kameraten Hector finn ut ting om regimet dei ikkje skulle visst, og er i ferd med å avsløre århundrets bløff. Spørsmålet er berre korleis dei skal klare å stoppe myndighetene?

Hovudpersonen har dysleksi, og klarer ikkje å lære så mykje som dei andre i klassen. Lærarane reknar han som dum, men er han eigentleg så dum som dei vil ha det til?

Ein original og fantasifull dystopi!


10) Garth Risk Hallberg: En by i brann

Dette er Hallberg sin debutroman, og med sine 940 sider er det litt av ein koloss.

Utgangspunktet er "the New York blackout" 13. juli 1977. Vi fyljer ei rekke personar i tida før denne hendinga. Boka startar med eit mordforsøk, og gradvis vert det avslørt kva som skjedde, kven som var innblanda og kvifor dette skjedde.

Det er eit rikt persongalleri i boka, og gjennom forteljinga, som hoppar att og fram i tid, vert historia pusla saman som eit puslespel. For eksempel kan den same hendinga bli fortalt fleire gonger på ulike stader i boka, men frå ulike personar sine synsvinklar. Dermed får vi eit stadig meir komplett bilde av kva som eigentleg skjedde. Og stadig, gjennom historia, tenkte eg: Å ja, var det slik det var...!

Det er ei storslått forteljing Hallberg har gitt oss her, og passar for alle som likar mysterier, psykologiske skildringar og ikkje er redd for tjukke bøker...