lørdag 26. oktober 2013

Laurdagslåta: Give me Jesus

Todd Agnew si framføring av Fanny Crosby sin song frå 1800-talet er ein perfekt fusion av solid tekstarbeid, lengt etter det viktigaste livet -  fellesskap med Jesus og ein musikar som klarar å formidle på ein livsnær og god måte. Eg har lite kompetanse når det gjeld å vurdere musikalitet, men Todd Agnew er ein av dei beste vokalistane eg kjenner til - kanskje mest på grunn av ein råskap og ekthet i stemma? Eg veit ikkje. Uansett, her er songen:


Take the world, but give me Jesus
All its joys are but a name
But His love abides forever
Through eternal years the same

Oh, the height and the depth of mercy
Oh, the length and the breadth of His love
Oh, the fullness of redemption
Promised from above

Take the world, but give me Jesus
Sweetest comfort of my soul
With my Savior watching over me
I can sing though billows roll

Oh, the height and the depth of mercy
Oh, the length and the breadth of His love
Oh, the fullness of redemption
Promised from above

Take the world, but give me Jesus
In His cross my trust shall be
Till, with clearer, brighter vision
Face to face my Lord I'll finally see

Oh, the height and the depth of mercy
Oh, the length and the breadth of His love
Oh, the fullness of redemption
Promised from above

Take the world, but give me Jesus

søndag 20. oktober 2013

Hjarte på vegen til Jeriko

du er han eg såg på hjørnet -
eg gjekk forbi
hadde dårleg tid
kunne nok stoppa,
hadde det ikkje vore for…

du er ho som stod aleine
medan dei andre hoppa strikk
sparka fotball
stod i sirklar i skulegarden og lo
- eg snudde meg
vekk

du er han eg såg traske langs vegen
aleine, så einsam og lut
og eg, eg skulle på jobb
på butikken, heim,
eg hadde ikkje tid
- ikkje i dag, ikkje no, ikkje akkurat
seinare heller – du veit; a-planen bular

du er han som sa dei litt galne orda
og dei lo, med vidopne munnar
og eg såg du vart forvirra, flau
litt redd – det var ikkje første gongen
og eg…
…eg let som eg ikkje såg, ikkje høyrde
medan eg humra, litt stille, inni meg

du er ho vi aldri ser
fordi du aldri er der,
du sit heime, på rommet
innestengt i di eiga verd,
så redd for å vise deg fram, stille deg ut,
redd for å dette på nasa – igjen
og eg veit det,
eg høyrer snakket
og går med mitt svarte hjarte
til dei same venene, dei som alltid dukkar opp –

du er han, du er ho, du er alle dei
som har blødande hjarte
av einsemd og knuste draumar
og håp som ligg splintra som glasspel
utover ei verd som er farga i grått

og ropar og undrar –
kor er min samaritan?

lørdag 19. oktober 2013

Laurdagslåta: I can't complain

Livet er kort, og det blir ikkje noko lenger av å gå rundt og klage. Det er vel noko sånt som er bodskapen i denne fiffige songen til Relient K. Det er i alle fall ei god påminning om å møte keisemda, motgangen og dei grå dagane med ei klype godt humør!I can't complain

 Looking at the cop in the rear view mirror
Probably should have stopped but the crosswalk was clear
I'll just imagine it's a ticket to a Broadway show

Looking at the clouds and they seem kinda funny
Probably gonna rain but my outlook is sunny
I'll just imagine that I'm laying out in Mexico

Cause I know that pleasures gotta come with pain
And I know that things won't always go my way
And I know that life is gonna suck some days

But I can't complain
I can't complain
Every days too short to let it go to waste

Now I can't complain
I can't complain
You gotta treat every day like a holiday

And I'm telling you
That I know some days I'm gonna stumble
And I know the cookie's gonna crumble
And I know that life is gonna suck some days
But I can't complain

Waiting on a never ending train at the crossing
Paying it no mind cause you just keep talking
We'll just imagine it's the good old days and take it slow

Spending Christmas Eve on the floor of the airport
Dying to get back to the people that I care for
Smiling just dreaming about my puppy in my bed back home

Cause I know that pleasures gotta come with pain
And I know that things won't always go my way
And I know that life is gonna suck some days

But I can't complain
I can't complain
Every days too short to let it go to waste

Now I can't complain
I can't complain
You gotta treat every day like a holiday

And I'm telling you
That I know some days I'm gonna stumble
And I know the cookie's gonna crumble
And I know that life is gonna suck some days

If you can't say nothing good
Don't say nothing
If you stop to think you could come up with something
That makes you feel so good when times are rough it's ok

I can't complain
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Don't let it go to waste

Now I can't complain
I can't complain
Every days too short to let it go to waste

Now I can't complain
I can't complain
You gotta treat every day like a holiday

And I'm telling you
That I know some days I'm gonna stumble
And I know the cookie's gonna crumble
And I know that life is gonna suck some days
But I can't complain

fredag 18. oktober 2013

Bibelquiz!

Ein aldri så liten og uhøgtidleg konkurranse før helga: Under kan du lese seks sitat. Berre eitt av desse sitata har hald i den verkelege verda. Klarar du å finne det riktige?Paulus og Barnabas, då folket i Lystra ville tilbe dei som gudar: “Jaja, viss folket vil tilbe oss, så skal ikkje vi blande oss inn i det. Det er kjekt at dei er glade!”

2
Moses, då folket tilbad gullkalvet: “Jaja, viss folket vil tilbe ein gullkalv, så skal ikkje eg blande meg inn i det. Eg får heller polere tavlene mine medan eg ventar!”

3

      Jesus, då han såg at læresveinane hindra borna i å komme til han: “Jaja, viss læresveinane ikkje vil at dei skal komme, så skal ikkje eg blande meg i det. Dei må då få bestemme litt dei også!”


4
    8 av 12 biskopar, om kyrkjeleg velsigning av homofilt samliv: “Jaja, viss det er det folket vil, så skal ikkje vi leggje noko hinder for det. Vi er jo først og fremst ei folkekyrkje!”


5

1  Daniel, då kongen befalte at alle skulle tilbe ei statue: “Jaja, viss det er det kongen vil, så skal ikkje eg vere vanskeleg. Det kan då ikkje vere så farleg!”


6
Gud, då han såg at menneska villa seg vekk og fall i synd: “Jaja, viss dei vil gå på eigne vegar, så skal ikkje eg vere nokon festbrems. Eg skal ikkje blande meg, eg!”


Lukke til!

(Viss du syns dette var vanskeleg, kan du finne gode hint i desse nettavisene: Dagen, Vårt Land)