søndag 17. mars 2019

SøskenLuk 13,29: Frå aust og vest og frå nord og sør skal menneske koma og sitja til bords i Guds rike.


søndag 10. mars 2019

Dobbel
Matt 26,41: Vak og be at de ikkje må koma i freisting! Ånda er villig, men kjøtet er veikt.