Eigne dikt og tekstar

DIKT
(Foto: Tor Even Mathisen)

Advent/Jul:
Snart kjem han
To menn
Eselet og draumen
Jesu advent

Påske:
På veg - tilbake (til Emmaus)
Peter
Gud går forbi
Spikra til eit tre
Isop
Abraham
Vinterblome

Livets harde realitetar:
Til vinteren kom
Hjarte på vegen til Jeriko
Ei linje
Brør
Grind
Ut i verda
Alltid noko nytt
Minne
Svolten
Der eg går
Sirkusklovnen
Stilla før stormen
Svart
Svarte fuglar
Bakken
Kvit
Sorg og glede
Glasskår
To vegar
Den runde steinen
Tom
Bajonettane
Bryr du deg?

Tankar om Gud og tru:
Løfte blikket
Evangeliet ved nissen

Båten, sjøen og ordet
Evig vatn
Som eit mysterium
Brød og fisk
Bøn
Vendepunkt
Elsk!
Eg veg verda
Kjærleik som held
Ein snodig mann, ei snodig verd

Filip
Tomas
Frelse

Berre ein ting att
Stille
Apropos arv
Livsdiagrammet
Ei bru
Nett lik snø
Kan du fikse hjarta
Katedralar
Skapt til fridom
Om å våge
Kom
Vente på havet
Bakgården min

Dikt til søndagstekstar
28.12.14: Vi stille
01.01.15: Namnet 
04.01.15: Finne vegen
11.01.15: Ord på ord
18.01.15: Det er eg
25.01.15: Ufokusert
01.02.15: Under ordet
08.02.15: Aleine
15.02.15: Opne auge
22.02.15: I vegen
01.03.15: Eg som gret
08.03.15: Sesjon
15.03.15: I skuggen av ein skog 
22.03.15: Sådd
29.03.15: Den siste dråpen
02.04.15: Siste gong
03.04.15: Tyngda i å vite
04.04.15: Ingenting
05.04.15: For den fortapte
06.04.15: Tomas 2.
12.04.15: Har du noko val
19.04.15: Utanom porten
26.04.15: Møte det nye
03.05.15: Så vaks ordet i meg
10.05.15: Søke og bli funnen
14.05.15: Det står eit namn
17.05.15: Grensekryssar
23.05.15: Likevektslova
24.05.15: Dobbeltsyn
25.05.15: Kor det er
31.05.15: Nytt syn
07.06.15: Stråle for
14.06.15: Tablå
21.06.15: Lengtande blikk 
28.06.15: Vaklande, solid
05.07.15: Eg ser kven du er
12.07.15: Synsvinklar
19.07.15: Gripe sitt eige
26.07.15: Noko her
29.07.15: Mold møter nåde
02.08.15: Ei bør i menneskehanda
09.08.15: Slave i fridom
16.08.15: Konkret
23.08.15: Tomme hender
30.08.15: Murbyggjaren
06.09.15: Inn eit framandt vindauge
13.09.15: Ut i striden
20.09.15: Puste eit ord
27.09.15: Flytte fjella 
04.10.15: Straumar midt i ordet 
11.10.15: Magnetar
18.10.15: Levande ord
25.10.15: Det som er mitt
01.11.15: Livline
08.11.15: Finne sin heim 
15.11.15: Over djupet
22.11.15: Vak
29.11.15: Jesus på tempelplassen
01. - 24.12.15: Tre vismenn, ein stall og ei stjerne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
27.12.15: Filter
01.01.16: Nærvær
03.01.16: Ope
10.01.16: Testament
17.01.16: Kamuflasje
24.01.16: Delt
31.01.16: Filter 2
07.02.16: Det som vart sagt
14.02.16: Miste av syne
21.02.16: Kaste det vekk
28.02.16: Inn i mørket
06.03.16: Vekst og fall - og Ein som er stabil
13.03.16: I blinde
20.03.16: Noko med auga
24.03.16: Jesus, bøygd
25.03.16: Måtte velje sitt fall
27.03.16: I det tomme
03.04.16: Seie det useielege
10.04.16: I det stille rommet
17.04.16: Veg og sanning
24.04.16: Ein ny bustad
01.05.16: Vekse i det enkle
08.05.16: Bodberar
15.05.16: I hamn
22.05.16: Inn til kjernen
29.05.16: Fødd av Anden
05.06.16: Passord
12.06.16: Boomerang
19.06.16: Ein som ser
26.06.16: Fellesskap
23.10.16: Vakenatt
13.11.16: Ein Gud som er nær
20.11.16: Eit syn
27.11.16: Kven er han?
01. - 24.12.16: Gjetarguten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
08.01.17: Motlys
15.01.17: Ei kviskring i aude gater
22.01.17: Lære å vere seg sjølv
29.01.17: Kyrie Eleison
05.02.17: Bak Abrahams blikk mot ei stjerne
12.02.17: Eit ord som gir liv
19.02.17: Slik du er
26.02.17: Alt
05.03.17: Far ikkje vill
12.03.17: Prøve gullet i eld
19.03.17: Eg tenkjer og gløymer
26.03.17: I hans tid
02.04.17: Ein gordisk knute for trua
09.04.17: Palmesøndagshjarte
14.04.17: Redsla i ropet
14.04.17: I min stad
16.04.17: Lyset stig opp
23.04.17: Jesus, Peter og eg 
30.04.17: Børa 1, 2, 3
07.05.17: Gleda i det å gløyme

Menneske i mellom:
Theisen
Søvnlaus empati
Du veit ikkje kven eg er
Du er unik

Kjærleik:
Eg spurde Gud om en blome 

Tankar om små og store kvardagslege ting:
Sommarnatt

Vissen
Overgong til noko nytt
Kunst
Oh, summer, summer!
Sommarferie før og no
Minuttet før
Feriekjensla
Hjarte blant glas og betong
Spire i månelyset
Mot skulebussen
Identitet
Bøker i Himmelen
Persienneboogie
Regnbogeborn
Gråvérstankar
Skikongen
Å lese
To
Ordfrø
Bølgjene 
Sommar
Perspektiv
Alle orda

Dikt frå eit pappahjarte:
12 veker
Enkel glede
Søvnen
Spiren
Bekken

Tøysedikt:
Kakleduene
Den morgonen
Ordspel
Nye sko
Thyge opplever noko dramatisk
Søvnlaus
Sure Fransen
Åge på skråplanet 

Sjå elles diktbloggen min: Mørkerommet

Noveller

Mest for moro:
Største grill gjer meg vill (juli 2012)

Mest for alvor:
Gjennom kikkertsiktet (september 2012)
Knust glas (juli 2012)
Vente på brølet (juli 2012)
Anger (juli 2012)
Mopeden (juni 2012)
Perledykkaren (mai 2012)
Evig fri! (april 2012)
Dagen då alt gjekk gale (februar 2012)
Instruksjonsboka (april 2011)

Mest midt i mellom:
Den nye båten og ein som fryktar alt nytt  (juli 2012)
Stilen  (juli 2012) 
Vente på bussen (juli 2012)
Sommarblues (juni 2012)
Den merkelegaste dagen (juni 2012)
Verdas beste far (juli 2011)
Papegøya (mai 2011)

Eventyr

Den nye kongen (november 2011)

Debattinnlegg

Stilskriving (august 2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar