søndag 22. november 2015

Vak1
dei svikefulle auga
ser det dei vil
og ventar

speidar inn i natta
etter skuggar av kjente konstruksjonar
kneisande mot horisonten

ser det dei ventar;
det dagslyskjente, nære
dei avgrensa dimensjonar

og glir att, i trygg visse
om stillstand og ro
og uforanderleg kontinuitet –2
så stig lyset;
svarte natta
vert til dag

byggverk fell
det kjente vert forvandla
og mørket flyktar

men dei svikefulle auga
nektar tru det dei ser,
vender seg ei anna leid, ventar

utløysing og tilbakestilling
til gårsdagen, slik
verda er i alle minne –

3
alle ting er endra;
det kjente forsvinn
noko nytt trer fram

og dei svikefulle auga
må vennast til det nye
tvingast til erkjenning –

så lyder ropet i natta,
før alt dette hender
medan verda endå er kjent:

vak, menneske, vak
og ver klar til oppbrot, endring
av bakteppe for alle ting!Matt 25, 6 og 13: Men midt på natta høyrdest eit rop: 'Brudgomen kjem! Gå og møt han!'- Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar