lørdag 22. april 2017

Thorvald Steen - Det usynlige biblioteket

Det er vel knapt nokon historiske personar som har blitt omtala i fleire skriftlege tekstar enn Aleksander den store. Den makedonske kongen og hærføraren som i ein alder av berre 20 år innleia eit av verdshistorias største felttog - der han og hæren i løpet av eit tiår knuste persarane sin dominans i dei austlege delane av Middelhavet. Han har vore eit førebilete for militære leiarar heilt fram til vår tid!

I denne boka til Thorvald Steen får vi historia om Aleksander den store sine siste dagar, fortalt gjennom pennen til elskerinna Phyllis. Ho sit fengsla etter at Aleksander har blitt forgifta av stryknin, skulda for å stå bak attentatet. Ho veit at ho har kort tid att å leve, men får bli verande i cella så lenge ho skriv og fortel om det som har hendt.

Steen har henta fram dette historiske dokumentet, skrive det om til moderne språkdrakt og ser historia i lys av sin eigen situasjon og hans eige liv. Dermed vert det ei velformulert og flott bok, der vi får eit levande bilde av desse personane som levde for over 2300 år sidan.

Til slutt i boka har Thorvald Steen teke med ein liten epilog, der han avklarar sine eigne val i skrivinga av romanen, og i eit meir faktabasert språk gjer reie for det vi veit om hærføraren Aleksander. Her får vi også innblikk i den vanskelege jobben historikarar har med å setje saman eit sannferdig bilde av ei legende avAleksander sitt format frå vidt forskjellige kjelder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar