lørdag 13. januar 2018

Rekkjefølgedet er alltid slik;
eg går gjennom døra 

        det var du som laga døra
        og kjem etter og gjer den større 

eg seier eit ord til min neste
fortel ei historie om deg 

        det var du som skapte orda
        og kjem etter og gjer dei betre 

eg rekk ut ei hand, vil hjelpe
ein som treng denne handa 

        det var du som skapte handa
        og kjem etter med læking og fred 

slik er det, slik må det vere
heile vegen fram
Mark 1, 6-8: Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar