søndag 16. september 2018

Ikkje gråt
Luk 7, 12-13: Då han nærma seg byporten, vart ein død boren til grava. Han var einaste sonen til mor si, og ho var enkje. Mykje folk frå byen var med henne. Då Herren såg enkja, fekk han inderleg medkjensle med henne og sa: «Gråt ikkje!»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar