lørdag 9. oktober 2010

Balestrand i vinden

Det er ikkje så ofte vesle Balestrand er i riksmedia. I går kveld kunne vi i programmet Nytt på nytt sjå eit bilde av Tjugum kyrkje, og saka som har vore oppe denne veka er følgjande: Soknerådet ynskjer ikkje å gravleggje muslimar på kyrkjegarden. Grunngjevinga som vart gitt i humorprogrammet, var at muslimar skal liggje med hovudet mot Mekka, og dermed ein annan retning enn den kyrkjegarden er orientert etter i dag.

Eg vil tru at der også er fleire gode argument til kvifor ei kristen kyrkje ikkje ynskjer å gravlegge muslimar, og eg kan ikkje tru at det store fleirtalet av muslimar tykkjer dette er så aktuelt heller...

Eit preserande spørsmål trengjer seg på: I kva for andre land i verda ville dette vore ei nyheitssak? Ikkje så mange trur eg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar