torsdag 8. september 2011

Å lese

Du kan ikkje redde verda
BERRE
med det
Du kan heller ikkje
byggje eit land frå grunnen - eller eit hus
for den saks skuld
Du kan heller ikkje få sola
til å skine eller gjere folk glade
og sorglause
Likevel gjer det verda til ein betre stad

Litt om litt


Venleg helsing ein norsklærar med stor tru på det skrivne ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar