lørdag 7. september 2013

Laurdagslåta: Worn

I dag skal de få høyre ein av dei songane som har høgast avspelingsfrekvens i mp3-spelaren min for tida: Worn, frå Tenth Avenue North si plate The Struggle. Dette er ei nydeleg bøn! Det er så mange ting som dreg oss menneske ned. Motgang og strev, krig og terror, kvardagstrivialitetar og krav, kjensla av å ikkje vere god nok, flink nok, at ein gjer alt feil. At alt skulle vore så mykje betre. Ein blir av og til utslitt, "worn", av alt som skal og bør gjerast, og alle felta ein sviktar på, gong etter gong. Då er det berre ein ting å gjere, berre ein plass å gå: Til han som kan snu nederlag til siger, han som kan gi krefter til dei som er utslitt. Lytt og les. Og gjerne be songen, viss du vil. God helg!I’m Tired I’m worn
My heart is heavy
From the work it takes
To keep on breathing
I’ve made mistakes
I’ve let my hope fail
My soul feels crushed
By the weight of this world

And I know that you can give me rest
So I cry out with all that I have left

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart
That’s frail and torn
I wanna know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that’s dead inside can be reborn
Cause I’m worn

I know I need to lift my eyes up
But I'm too weak
Life just won’t let up
And I know that you can give me rest
So I cry out with all that I have left

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart
That’s frail and torn
I wanna know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that’s dead inside can be reborn
Cause I’m worn

My prayers are wearing thin
Yeah, I’m worn
Even before the day begins
Yeah, I’m worn
I’ve lost my will to fight
I’m worn
So, heaven come and flood my eyes

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart
That’s frail and torn
I wanna know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that’s dead inside can be reborn
Cause all that’s dead inside will be reborn

Though I’m worn
Yeah I’m worn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar