lørdag 28. september 2013

Laurdagslåta: I am amazing

I utgangspunktet kan det kanskje verke som ein litt drøy song - å skulle høyre på ei som syng om kor fantastisk ho er... Ikkje la deg lure! Dette er ikkje ein klam og egosentrert song. Det er ein song som handlar om å vere den ein er skapt til å vere -  å sjå på seg sjølv som fantastisk, fordi Gud gjer det!

Det er verkeleg verdt å få med seg denne songen. Philippa Hanna er ein fantastisk songar, og lagar musikk med meining i. Teksten i denne songen er slik at den bør lesast og lyttast til og festast i hjartet. Det er rett og slett ein song som byggjer opp, og som er med på å setje ting under det rette lyset: Sjå seg sjølv slik Gud ser meg!

Lytt, og ver slik du skapt til å vere!


I don't want to waste anymore time in the mirror
Watching my face, never change I don't feel beautiful today
And I don't wanna waste
Anymore hard-earned cash on these 'miracles'
That never change the way I feel don't make me beautiful today
How long can I hide-away beneath this disguise?
And what drastic measure do I have to take to realise...

That I am amazing, in spite of what I can see,
When I look at myself wishing I could be anyone other than me
Cos I was created
With everything I could ever need
So I'm not gonna change
I'm gonna stay just the way God made me

I'm not gonna take
Anymore of these lies they've been feeding me
Not gonna listen to the voices of my enemies today
With my feet on solid ground
I'm gonna turn it all around
Because it's time I realised I'm truly beautiful inside
How long can I hide-away beneath this disguise?
And what drastic measure do I have to take to realise...

That I am amazing, in spite of what I can see,
When I look at myself wishing I could be anyone other than me
Cos I was created
With everything I could ever need
So I'm not gonna change
I'm gonna stay just the way God made me

And who am I to say that I could do a better job than him?

Cos we are amazing
If only we could believe that it's all in His hands
We're a part of a plan that's much bigger than us
Yes we are amazing
There's nothing we can't achieve
and we don't need to change
So I'm gonna stay, just the way God made me

Not gonna listen to the voices of my enemies today

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar