fredag 18. oktober 2013

Bibelquiz!

Ein aldri så liten og uhøgtidleg konkurranse før helga: Under kan du lese seks sitat. Berre eitt av desse sitata har hald i den verkelege verda. Klarar du å finne det riktige?Paulus og Barnabas, då folket i Lystra ville tilbe dei som gudar: “Jaja, viss folket vil tilbe oss, så skal ikkje vi blande oss inn i det. Det er kjekt at dei er glade!”

2
Moses, då folket tilbad gullkalvet: “Jaja, viss folket vil tilbe ein gullkalv, så skal ikkje eg blande meg inn i det. Eg får heller polere tavlene mine medan eg ventar!”

3

      Jesus, då han såg at læresveinane hindra borna i å komme til han: “Jaja, viss læresveinane ikkje vil at dei skal komme, så skal ikkje eg blande meg i det. Dei må då få bestemme litt dei også!”


4
    8 av 12 biskopar, om kyrkjeleg velsigning av homofilt samliv: “Jaja, viss det er det folket vil, så skal ikkje vi leggje noko hinder for det. Vi er jo først og fremst ei folkekyrkje!”


5

1  Daniel, då kongen befalte at alle skulle tilbe ei statue: “Jaja, viss det er det kongen vil, så skal ikkje eg vere vanskeleg. Det kan då ikkje vere så farleg!”


6
Gud, då han såg at menneska villa seg vekk og fall i synd: “Jaja, viss dei vil gå på eigne vegar, så skal ikkje eg vere nokon festbrems. Eg skal ikkje blande meg, eg!”


Lukke til!

(Viss du syns dette var vanskeleg, kan du finne gode hint i desse nettavisene: Dagen, Vårt Land)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar