søndag 19. juli 2015

Gripe sitt eige

eg riv all min lengt
i småbitar, held dei i handa

riv all min kjærleik, alt mitt håp
alt eg er og har – i småbitar

porsjonerer det ut;
dette er mitt, dette er ditt…

ser du alle kategoriar, ser du
korleis bakken brenn der eg står

alt smuldrar, alt rasar;
eg grip det som er mitt

og spring

frå resten, det vesle som er att
let eg liggje att – til degMark 12, 41-44: Ein gong sette Jesus seg midt imot tempelkista og såg på korleis folk la pengar i henne. Og mange rike gav mykje. Så kom det ei fattig enkje og la i to småmyntar, nokre få øre. Då kalla han læresveinane til seg og sa: «Sanneleg, eg seier dykk: Denne fattige enkja har gjeve meir enn nokon av dei andre som la pengar i tempelkista. For dei gav alle av si overflod, men ho gav av sin fattigdom alt det ho eigde, alt det ho skulle leva av.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar