søndag 5. juli 2015

Eg ser kven du ereg ser kven du er
i kjærleiken,
at du ikkje vik med blikket
men held meg fast,
let meg tru
at eg er noko
for deg

eg ser kven du er
i nåden,
at det som tyngjer meg
ikkje får dra meg ned,
men at du lyfter det av,
gir meg ein ny sjanse
endå ein gong –

eg ser kven du er
i kallet,
at eg ikkje går aleine
på denne steinete vegen,
men har ei støtte, ei stemme
som leier og ber meg
framover – heile tida framover

eg ser kven du er
i livet,
det myldrande livet
som strøymer som ei elv
rundt og over meg, på alle kantar
i alt dette som du har skapt
ved ditt ord

eg ser kven du er
i døden,
når siste pusten siv ut
og siste ordet er sagt
og siste steget gått
på vegen som var meint for meg,
då er du der
tek imot meg
med opne armar

Matt 16, 15-16: «Og de», spurde han, «kven seier de at eg er?» 16 Då svara Simon Peter: «Du er Messias, den levande Guds Son.»

1 kommentar: