søndag 20. september 2015

Puste eit ord
det var ikkje noko jordskjelv
anna enn i mitt eige hjarte
og dagen var vindstille og varm;
likevel var det som noko blas over ende
mine indre bilete
av verda

denne mannen, så roleg
med ei stemme eg knapt høyrde
over lyden frå alle menneska;
han ropte ikkje
gjorde ikkje noko nummer av seg,
berre var der –

med vakne auge, fokuserte
orda, så uverkelege;
dei var som eit livspust
frå ein annan dimensjon
og gjekk meir til lungene enn øyra

og guten på båra sette seg opp,
dødsskuggane kvarv under varmen
frå ein mann så annleis
enn våre målestokkar;
eit glimt av æva
midt i kvardagen


Luk 7, 11-17: 

 

1 kommentar: