søndag 7. februar 2016

Det som vart sagtdet som vart sagt
i gamle tider,
ord notert med store auge
uvitande om framtida
og alle ukjente drama
som skulle kome

det som vart sagt
om desse tidene,
alt som er skrive skal skje
som ei oppskrift skrive
av ein med større oversikt
enn tida her og no

det som vart sagt
om tider som kjem,
og vi som lever i ettertida
ser desse linjene
gjennom tider og år, vert vitne
til alt som vart som det skulleLuk 18, 31: Så tok han dei tolv til sides og sa til dei: Sjå, vi dreg opp til Jerusalem, og alt som profetane har skrive om Menneskesonen, skal oppfyllast.

Bilde: Utsikt frå Håland mot Vik
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar