fredag 30. september 2016

Bøker lest: September 2016

Skuleåret er godt i gong, og eg kjenner at tida til å lese vert stadig knappare etter kvart som stilbunkane tikkar inn... Denne månaden hamna fire bøker på leselista mi:

1) Amos Oz: Judas

Amos Oz er ein av mine favorittforfattarar. Han formidlar djupe og kloke tankar på ein lågmælt og jordnær måte, og det er lite som er tilgjort med rollefigurane i bøkene hans. Denne kjensla av å lese om ekte menneske, og den vakre måten å skildre dei på, pregar også den nyaste boka; Judas.

Studenten Shmuel Ash vert tvungen til å avslutte studia, og søker ein stille og tilbaketrekt jobb som samtalepartner for den gamle mannen Gershom Wald. I huset han hamnar i bur også enka Atalja, som Shmuel straks forelskar seg i.

Boka dreier seg rundt den bibelske personen Judas, som Shmuel meiner er misforstått gjennom heile kyrkjehistoria. Parallelt med hans tolkingar, får vi god kjennskap til politikken som låg bak opprettinga av staten Israel. Handlinga i boka er lagt til hausten 1959, og vekslar fint mellom politikk, religion og kjærleik. Ei vakker bok ein kan bli litt klokare av å lese!


2) Bernard Cornwell: Warriors of the storm

Ein annan av mine favorittforfattarar, Bernard Cornwell, gav tidlegare i år ut bok nummer 9 i serien "The Saxon Tales". I serien fyljer vi helten Uhtred of Bebbanburg i kampen hans for å vinne tilbake borga som gjennom generasjonar har tilhøyrt familien hans. Samtidig får vi godt innblikk i korleis England vart samla til eitt rike, og forfattaren let helten vere i spissen for det meste som finst av action i desse viktige åra i Englands historie.

I "Warriors of the storm" kjem ein stor hær av vikingar over havet frå England, og beleirar byen der Æthelflaed, herskerinna over Mercia (vestre, sentrale delar av England) held til. Uhtred må bruke all sin militære kløkt for å prøve å bekjempe hæren, men når han får vite at dottera er truga på livet i Irland, får han plutseleg andre prioriteringar. Prestane er som vanleg ute etter å sverte den hedenske hærføraren, men Æthelflaed har ikkje så mange andre å stole på...

Her er det spenning, militære knep og heltemot frå første til siste side! Det er heller ikkje eit minus at forfattaren lar helten framvise ein god dose ironisk humor.

3) David Levithan: En annen dag

For nokre år sidan gav Levithan ut boka "Hver dag", som skildrar livet til ein person som vaknar opp i ein ny kropp kvar dag. Ikkje to dagar er han på same staden, og han må stadig tilpasse seg nye situasjonar. Denne personen kallar seg sjølv for A. Så skjer det at han forelskar seg i Rhiannon, og ein indre og ytre kamp for å kunne vere nær henne vert sett i gong.

I denne nye boka, "En annen dag", fortel Levithan den same kjærleikshistoria, men denne gongen frå Rhiannon sin synsvinkel. Og dette er verkeleg ei bok verdt å lese! Den tek opp viktige spørsmål, som: Kvifor vel nokon å bli verande i destruktive forhold? Kan ein lausrive nokon sin personlegdom frå korleis dei ser ut? Kor stor rolle spelar kjønn inn på personlegdomen?

Sjølv om vi som har lese "Hver dag" veit korleis boka vil ende, er Rhiannon sin indre kamp ein heilt annan enn A sin, og derfor er dette ei heilt annan type bok. Levithan har funne ein god måte å diskutere store spørsmål knytta til seksualitet, identitet og korleis vi møter andre menneske!


4) Andrea Bræin Hovig: Vanessa Svartmo

Vanessa har havna i ei samtalegruppe for ungdomar som ikkje har det så lett på skulen. Under leiing av den mildt sagt eksentriske sosiallæraren Brit Jørstad Moen (BJM), får dei fire ungdomane utfordringar som skal bringe dei ut av det dårlege mønsteret dei er komne inn i. Spørsmålet er om det hjelper...

For Vanessa sin del er livet vanskeleg på heimebane. Etter at veslebroren døydde og foreldrene skilte lag, har ho og mora flytta fleire gongar, og mora sin psykiske tilstand går opp og ned i periodar. I det boka startar er mora inne i ein svært langvarig dårleg periode, der ho for det meste berre ligg på sofaen. Vanessa byrjar å skrive dagbok, for å finne ein plass ho kan dele kjenslene sine. Utanfor leiligheita heime er ho nemleg vennelaus, og har problem med sosiale forhold.

Så hamnar ho altså i gruppa til BJM, og dei vert dregne med på både kafé, telttur og teater, og det byrjar å skje ting i livet til Vanessa. Spørsmålet er berre om det er til det betre...

Ei svært morsom og samtidig svært sår bok om det å ikkje passe inn. Språket i boka er dessverre prega av mykje bannord.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar