søndag 22. april 2018

Bandi: Anklage

Kva skjer viss...
... du bur like ved den store paradeplassen, men sonen din begynner å hylgrine kvar gong han ser dei store plakatane av Karl Marx og Kim Il-sung?
... du er uheldig og tek knekken på ei heil drivhusavling med ris?
... du får telegram om at mor di ligg for døden, og du vert nekta reisepass, men reiser likevel?

Desse spørsmåla, og fleire andre, får du svar på om du les denne kontroversielle novellesamlinga frå Nord-Korea.

Den anonyme forfattaren Bandi, som fortsatt bur i Nord-Korea, skriv regimekritiske kvardagsforteljingar - med livet som innsats - og smuglar dei ut til Sør-Korea. Dei sju novellene i denne samlinga er skrivne på 90-talet, og gir eit heilt spesielt innblikk i livet til vanlege menneske i det lukka diktaturet.

Eg har høyrt litt om dei dårlege levekåra i Nord-Korea, og den totale kontrollen myndighetene har på både presse, forlag og liva til innbyggjarane heilt generelt. Gjennom denne boka får vi kjenne dei store dilemmaa og den enorme frustrasjonen på kroppen, og ein kan ikkje anna enn undre seg over at dette er ganske nylege forteljingar, og at dei omhandlar menneske som lever på den same planeten som oss sjølv.

Dette er forteljingar som fortener å bli lest av mange!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar