lørdag 1. oktober 2011

Big Bang

Big Bang - det som skjedde då Gud sa: "Bli lys"...

Og sidan ingen andre kjende eksplosjonar har ført til noko som i det heile liknar på orden og system, må Gud ha ført kvart einskild atom inn til sin rette plass, og lagt alt til rette for at universet skulle bli som det skulle bli.

Noko anna ville jo vore tvers gjennom ulogisk (I alle fall for oss som har observert dynamitt i aksjon).

Når alt var på plass, og Gud hadde ordna alle forhold slik at jorda ville vere ein god stad å bu, skapte han mennesket i sitt bildet. Han skapte dei av atoma han allereie hadde plassert på jorda (nett som han også i dag byggjer nye menneske av atoma frå jorda), og blåste livsande inn i dei til då livlause konstruksjonane.

Også menneske kan, med godt labutstyr, byggje molekyl og avanserte sambindingar, skjønt ikkje noko så avansert som eit menneske. Vi kan heller ikkje blåse livsande inn i noko som helst. Menneske kan ikkje skape liv, vi kan berre ta.

Sidan det var nett det som skjedde, mennesket stal kontrollen over det livet Gud hadde gitt dei, og gav seg over til vondskapen (altså det som var i strid med Guds vilje), måtte Gud begynne å planlegge ein ny storaksjon på jorda. Slik fekk vi Jesus, og frelsa, og Bibelen. Slik fekk vi sjansen til å bli kjende med skaparen att.

Ein dag skal Gud implodere universet, og skape ein ny himmel og ei ny jord. (Op 21,1)

Kankskje the New Big Bang?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar