torsdag 6. oktober 2011

Endeleg!

No har eg venta ganske lenge på at plata "Vice verses" skulle komme ut. Switchfoot gav ut ei utruleg bra plata for eit par år sidan ("Hello hurricane"), så eg hadde store forventningar til den nye.

Medan eg venta, kom også ei anna favorittgruppe ut med ny plate. Needtobreathe gav nyleg ut plata "The reckoning", og den har snurra rundt i bilen nokre dagar no. Og no har altså Vice verses-plata også kome, så no veit eg rett og slett ikkje kva eg skal velje å høyre på...Kanskje eg må fusjonere platene...

Her er eit par smakebitar, slik at de veit kva eg snakkar om. Først favorittsongen min på den nye Switchfoot-cden. Songen heiter "Selling the news", og er ein ganske så direkte kritikk av enkelte sider ved amerikansk (og kanskje også vest-Europeisk?) kultur. Melodien er fengande og bodskapet er klart:Og så favorittsongen min frå Needtobreathe si plate, "Oohs and ahhs". Denne songen er også ein kritikk av vestleg levesett, og slik eg oppfattar det, er det særleg materialismen som får gjennomgå. Eg elskar songar med bodskap!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar