søndag 10. mai 2015

Søke og bli funnen

Be, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. For kvar den som bed, han får; og den som leitar, han finn, og den som bankar på, skal det latast opp for. (Matt 7, 7-8)
Søke og bli funnen 

Herre, eg søkte dine vegar
dine ord leia meg
på ukjente stiar,
gjennom terreng
framandt for mine føter
og utsikt med nye fargar
for mine trøytte auge

Herre, eg søkte og leita
trudde eg ville nå fram
på desse stiane,
at du var å finne –
men der var det du 
som fann meg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar