torsdag 14. mai 2015

Det står eit namndet kviskrar eit namn
gjennom skogen
av namnlause tre,
det kviskrar ei stille skjelving
i vindstille lauv

det går eit namn
som vidopne auge tek inn,
eit stille gisp
og hjartebank
- det går eit rykte
om galgar som brenn

det ropar eit namn
i den døyande skogen
med urgamle sakn,
det skrik i redsle, det skrik i glede
for det gamle, for det nye

det står eit namn
som urokkeleg fjell
- det kan bli ditt
seier røysta, sakleg
over alle emosjonar,
no er det realitetar det gjeld –(Luk 24, 46-48: og han sa til dei: «Slik står det skrive: Messias skal lida og stå opp frå dei døde tredje dagen, og i hans namn skal omvending og tilgjeving for syndene forkynnast for alle folkeslag; de skal byrja i Jerusalem. De er vitne om dette.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar