lørdag 23. mai 2015

Likevektslovadet er samanhengen eg held fram,
den usvikelege logikken;

at det som renn inn
er det same som kjem ut -

at det du fyller oppi glaset
er det du får å drikke,

at orda du puttar i øyret
seinare kjem ut frå munnen

at det gode du gjer i verda
er det du har fylt i hjartet  
Joh 7, 37-38: Siste dagen i høgtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som tørstar, skal koma til meg og drikka. Den som trur på meg, frå hans indre skal det, som Skrifta seier, renna elvar med levande vatn.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar