søndag 22. mai 2016

Inn til kjernen
eg såg orda
men forstod dei ikkje,
dei var som dekte av skodde
eit gråvér som kom
frå mitt eige hjarte

så opna du orda,
ei dør inn til der sjela mi budde;
eg såg kjelda til skodda
gråvéret kom
får mitt aller inste eg

heilt inn til kjernen
tok du meg med,
viste meg kor ille det stod til;
det må begynne her, sa du
la alternativa på bordet

det var berre to
og eg valte det siste;
let deg rive alt ned, hive det ut
og reise det opp att
i nytt materiale

så viste du meg orda att,
og eg såg
dei handla om deg. og meg.
og handa di peika utover;
bring menneska hit – ut av skodda!

Luk 24, 45-48:
Så opna han forstanden deira så dei kunne skjøna skriftene, og han sa til dei: «Slik står det skrive: Messias skal lida og stå opp frå dei døde tredje dagen, og i hans namn skal omvending og tilgjeving for syndene forkynnast for alle folkeslag; de skal byrja i Jerusalem. De er vitne om dette.

1 kommentar:

  1. Hm..
    Kom på at eg måtte besøke deg på denne bloggen også.
    Du klarer å formidle det sentrale.

    Takk igjen for at du deler!

    SvarSlett