søndag 16. juli 2017

På ditt ord


framfor auga mine
står eit blindvegskilt;
hit går vegen, ikkje lenger

du ser det som er bakanfor –
ber meg fortsetje
tru, våge
ikkje stoppe
ikkje snu
… gå
berre gå

og eg går
eg går
på ditt ord
Herre
vil eg prøve
å gå
(Luk 5, 4-5) 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar