lørdag 27. desember 2014

Vi stille

Det var ei profetkvinne der, Anna, dotter til Fanuel, av Asjer-stammen. Ho var langt oppi åra. I ungdomen var ho gift i sju år, og sidan hadde ho vore enkje; ho var no åttifire år. Ho var aldri borte frå tempelet, men tente Gud i faste og bøn natt og dag. I denne stunda kom ho fram og lova Gud, og ho fortalde om barnet til alle som venta på fridom for Jerusalem.

Luk 2, 36 - 38 
Vi stille

det er mørke dører
og tause gongar

fjella røper aldri det dei veit
hava er tause 

vi stille i landet
duvar roleg, flyt på vinden

gjennom mørke dører,
tenner ein flamme, om aldri så svak

lyfter stemmene i tause gongar
eit stille ekko let seg høyre

og lyden spreier seg
utanfor vår kontroll

vi er dei stille i landet
men kan ikkje teie -


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar