fredag 3. april 2015

Tyngda i å vite

Då dei hadde sunge lovsongen, gjekk dei ut til Oljeberget. Då seier Jesus til dei: «I natt kjem de alle til å falla ifrå og venda dykk bort frå meg. For det står skrive:
           Eg skal slå gjetaren,
           og sauene skal spreiast.


Matt 26, 30-31 


Tyngda i å vite

ein ting, å leve i uvissa
ein annan, å leve i vissa -

og valet, ja, valet
er enkelt
for tåka ligg tjukk over verda
og lysa er få

liten er kunnskapn
stor er børa
større er viljen
til å late att auga -

for ein ting er tåka
ein annan er augelokka,
dei tunge vaktarane
av alt vi har kjært
- så tankelaust, så tomt -

ein ting er oss
ein annan er han
som står der med opne auge
og ser gjennom tåka

og ser og ser og ser
og likevel vågar å sjå -

vågar å bere børa
av det å vite

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar