torsdag 2. april 2015

Siste gong

der er ein siste gong
for alle ting,
ei tid for avslutning
oppbrot og konklusjonar

der er ein siste gong
for det som var,
eit punktum i forteljinga
der alle ting tar slutt

der er ein siste gong
for dikt og songar
ein siste tone
på livets instrument

der er ein siste gong
for fellesskap
- samtidig; siste gong
er alltid første gong, for noko anna -


Då tida kom, gjekk Jesus til bords og apostlane med han. Og han sa til dei: «Eg har lengta inderleg etter å eta dette påskemåltidet i lag med dykk før eg skal lida. For eg seier dykk: Aldri meir skal eg eta påskemåltidet før det har vorte fullenda i Guds rike.» Så tok han eit beger, bad takkebøna og sa: «Ta dette og del det mellom dykk. For eg seier dykk: Heretter skal eg aldri drikka av frukta frå vintreet før Guds rike er kome.» Så tok han eit brød, takka og braut det, gav dei og sa: «Dette er min kropp, som blir gjeven for dykk. Gjer dette til minne om meg.» Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utrent for dykk.»

Luk 22, 14-20 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar