søndag 31. januar 2016

Filter 2eg skrudde av fjernsyn
radio og internett
cd-spelar, ipod, ipad
og mobiltelefon

gjekk ut døra
inn i skogen
opp på eit fjell

kjente stilla senke seg
som eit isolerande teppe
mellom meg og verda –

i stilla høyrde eg
mitt eige hjarte banke
min eigen pust i nasa

eg høyrde vinden suse i trea,
over ei lydlaust, roterande verd
gjennom det store universet

i stilla greip du handa mi
kviskra sanningar i øyra mitt,
let meg gå, vidare, med stødige steg

her, på dette fjellet
vart verda meir verkeleg enn før
og sanninga – bakanfor alt – kom tydeleg framLuk 9, 35-36a: Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar