søndag 24. januar 2016

Delteg er delt, Gud, i eit dobbelt sjølv

eg har dette som spirar om dagen
og så dette andre
som likar seg best i mørket

to sider av meg sjølv
smelta saman i ein heilskap
umogleg å skilje ved sortering

difor seier eg desse orda til Deg
samtidig som andre ord
byggjer opp det som held meg i lenker –

i dette er eg delt, og eg ser det klart
når lyset frå ansiktet ditt
fell på mitt – og skuggane veks

klarare, større, men
stadig lengre vekk frå hjartet
dess sterkare lyset Ditt lysetMatt 13, 27-30: 
Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: ‘Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?’ ‘Det har ein fiende gjort’, svara han. ‘Vil du vi skal gå og riva det opp?’ spurde dei. ‘Nei’, svara han, ‘for når de riv opp ugraset, kunne de samstundes koma til å riva opp kveiten. Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.’

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar