søndag 10. januar 2016

Testamentslik var orda eg gav:
Han er sonen,
den vi venta
i hundreåra, tusenåra før
Han er sonen,
den dei kan vende seg til
i tider som kjem

slik var orda eg gav:
Han er Guds son,
og børa eg har bore
er tyngre enn nokon veit;
ikkje vissa om sonen,
men vissa om verda
og vissa om Ordet si makt

så eg vende meg rundt
såg byggverk og storverk
vekse og falle,
menneska komme og gå
og kor eg kom, gjekk Ordet først –
og slik er orda eg gav, ein nøkkel til livet:
Han er Guds son!


Joh 1, 34: Og eg har sett det, og eg har vitna: Han er Guds Son.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar