søndag 19. november 2017

Elif Shafak: Arkitektens læregutt

Tolv år gamle Jahan kjem til Istanbul saman med elefanten Chota. Han får jobb som elefantpassar hos sultanen, og snart vert han oppdaga av sjefsarkitekten Sinan. Han vert plukka ut som ein av fire arkitektlærlingar, og får vere med på å bygge mange vakre storverk i og rundt Istanbul.

Denne vakre romanen kan lesast på fleire måtar:
- Som ei kjærleiksforteljing, der fattigguten Jahan forelskar seg i sultanen si vakre dotter Mihrimah. Denne ulukkelege kjærleiksoga går som ein raud tråd gjennom boka.
- Som ei hyllest til den historiske meisteren Sinan, som har sett sitt preg på byen Istanbul. I løpet av livet sitt, på 1500-talet, sette han opp nærare 400 større eller mindre bygningar i byen!
- Som ei mysteriebok, der alle uhella og dei direkte sabotasjane mot mange av Sinan sine byggeprosjekt renn som mørkt vatn under hovudforteljinga. Vil Jahan klare å avsløre kven som står bak?

Eller ein kan ganske enkelt lese det som ei kompleks, vakker og poetisk forteljing, der byen Istanbul står i sentrum for mange typar drama, og der kjærleik og svik, venskap og frykt, sorg og lukke er kjensler som pregar og formar såvel menneske som dyr. Elif Shafak har ei eiga evne til å blande austlege og vestlege forteljartradisjonar, akkurat slik Istanbul er eit bindeledd mellom Asia og Europa.

Er du glad i god forteljarkunst, bør du absolutt lese denne!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar