søndag 7. august 2011

To vegar

Du står ved skiltet

i eit kryss

Skjeler med augene


Det eine ser mot høgre

det andre mot venstre

Du veit du må velge

Men ville helst stå akkurat her


Så slapp du gje slepp på

det andre.
(Dette diktet skreiv eg for over ti år sidan, medan eg var i militæret. På den tida var det mykje som var uvisst, for eksempel kva for utdanning eg skulle ta, kor eg skulle flytte etter dimisjon osv. Det var så mange ting som var opent, så mange val å ta og så mykje eg hadde lyst til! I dag, då eg fann det att, tolka eg også litt andre ting i det. Livet er fullt av vegval, val vi er nøydde til å ta. Om vi vil eller ikkje.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar