lørdag 16. desember 2017

Det skjulte livet
Luk 3, 10-14: «Kva skal vi då gjera?» spurde folket. Han (Døyparen Johannes) svara: «Den som har to kjortlar, skal dela med den som ingen har, og den som har mat, skal gjera det same.» Det kom òg nokre tollarar og ville bli døypte. Dei spurde: «Meister, kva skal vi gjera?» «Krev ikkje inn meir enn det som er fastsett», svara han. «Og vi, kva skal vi gjera?» spurde nokre soldatar. Han svara: «Truga ikkje pengar frå nokon med vald eller falske skuldingar, men ver fornøgde med løna dykkar.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar