lørdag 26. mai 2018

Som eit barn hos DegLuk 10, 21:  I same stunda jubla han i Den heilage ande og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men openberra det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar