lørdag 2. juni 2018

RørsleGal 3,28: Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar