lørdag 23. juni 2018

Forhold #2

Matt 11,9-10: Kva gjekk de då ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 10 Det er om han dette er skrive:
           Sjå, eg sender min bodberar føre deg,
           han skal rydda vegen for deg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar