lørdag 27. oktober 2018

Mugshot
det er noko i auga mine
som ikkje slepp taket
i det store mørket

tauverket
er festa i tunge blokker,
mine dårlege handlingar
dreg meg ned

alt eg kan gjere
er å vende tome hender        mot deg
og stole på
at du kan gjennomskode
mine falske lag
og doble mismot

og knuse det

Luk 18,13: Tollaren stod langt unna; han ville ikkje eingong lyfta auga mot himmelen, men slo seg for bringa og sa: ‘Gud, ver meg syndar nådig!’


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar