søndag 8. mars 2015

Sesjon

Ta difor heile Guds rustning på, så de kan gjera motstand på den vonde dagen, vinna over alt og bli ståande. Så stå då fast: Spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til skor på føtene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender! Med det kan de sløkkja alle brennande piler frå den vonde. Ta frelsa til hjelm, og grip Andens sverd, som er Guds ord. Gjer dette i bøn, og legg alt fram for Gud! Be alltid, i Anden! Vak og hald ut i bøn for alle dei heilage.

Ef 6, 13-18
Sesjon

brenn dine ynskjer,
nye veks fram
frå oska stig det nye livet

det startar ved ytterkantane
av din eigen vilje
og innover -

kast dine våpen på fjorden,
i denne krigen er det sanninga
som skal rydde vegen

gjennom skytegraver og piggtråd,
over høge vollar, ragande tårn
og menneskehjarte -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar