fredag 24. februar 2017

Vanessa Diffenbaugh: Blomstenes hemmelige språk

Forfattaren har med denne boka skrive ei sterk og gripande forteljing. Vi vert kjent med fosterbarnet Victoria, som er så vanskeleg å ha med å gjere at ingen fosterheimar klarar å halde på henne. Boka startar på 18-årsdagen hennar. Då har ho budd dei siste åtte åra i eit hus for barn som ikkje vert adopterte vekk. Ho skal starte livet på eiga hand, men det er ikkje så enkelt.

Victoria har ei einaste stor interesse, nemleg plantar og det ein kan fortelje gjennom ulike sortar blomster. Det er det viktorianske blomsterspråket som vert framheva i boka, og dette språket lærte Victoria i heimen til ei dame som heiter Elisabeth - den siste fosterheimen ho budde i før ho hamna på barneheimen.

Blomsterspråket leier blant anna til kjennskap med den lokale blomsterhandlaren, som vert imponert over Victoria sine kunnskapar i faget. Ho får også eit møte med fortida, og ho må ta ei val - skal ho våge å satse, eller høyre på frykta som seier: Stikk av før du øydelegg alt.

Historia er todelt; I om lag annakvart kapittel fyljer vi Victoria i notida, medan i dei andre kapitla får vi glimt tilbake til fortida og det som har gjort henne til den ho er. Etter kvart forstår vi kvifor ho vel som ho gjer. Det blir ikkje mindre dramatisk eller hjarteskjerande av den grunn.

Dette er ei vakker bok, med ei sterk forteljing!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar