lørdag 6. juni 2015

Stråle for


det er ein veg gjennom natta
i terreng ingen menneske kjenner

du går på kne, ber om lys,
medan Ordet fell over stien 

her er vegen, seier eg
og vinkar deg inn i lyset
Salme 67, 2-3: 
Gud vere oss nådig og velsigne oss,
          Gud la sitt andlet lysa for oss!
 
Då skal din veg bli kjend på jorda,
          di frelse mellom alle folkeslag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar