søndag 24. april 2016

Ein ny bustad
haldepunktet, sikringsstaden
der alle vinklar og mål
får sine rette tal
er langt utanfor vår felles fantasi,
ein annan stad enn i vitet
- konstruksjonane held ikkje,
dei forvitrar under tyngda
av tida

sjølve haldepunktet, ankerfestet
er utanfor tida, det avgrensa rommet
vi har fått å røre oss i;
her, utanfor det menneskelege
skjer det ei kontinuerleg justering
av vegen vi går

og Anden sjølv byggjer huset
på same staden, den same tomta
eg let han rive ned
mine gamle byggverk;
så skjer det noko stort, akkurat her,
at det veks fram ein bustad
for den Allmektige
der det før var berre ørken og støv


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar