søndag 10. april 2016

I det stille rommet


det er i det stille rommet
eg kan høyre deg tale
orda,
substansen av ditt eige hjarte
omforma til lydar
kviskra gjennom lydlause rom
i tida, ut av tida, midt i mi eiga tid
og sanninga i det du seier
vert omdanna frå usynlege frekvensar
til meining – formande tale
som elektriske impulsar
direkte frå ditt eige hjarte
til mitt

og her, i det stille rommet
vert mine eigne tankar synlege,
som teikningar på veggane
lydar ingen menneske kan høyre

og i denne kvila
er det møtet mellom Gud og menneske
skapar og den skapte
finn si form, finn si meining:
midt i kvardagskaoset
finst der ein skjulestad med fred –


Mark 6, 31: Då sa han til dei: «Kom med meg til ein aud stad der vi kan vera åleine, og kvil dykk litt!» For det var så mange som kom og gjekk at dei fekk ikkje tid til å eta eingong.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar